Výpočet polohy zrcadla a souvisejících vzdáleností

3.10 2006 19:01 upraveno 14.1 2007 16:24
Vzhledem k tomu, že největším "problémem" DIY projektorů je velikost šasi, často se řeší redukce rozměrů pomocí zrcadla. Že výběr vhodného zrcadla a s ním související výpočty nejsou tak jednoduchá věc, sem se přesvědčil i já. Popíšu zde proto vlastnosti utilitky, kterou napsal.
"Program" je udělaný v excelu pomocí vzorců na pomocném listu, takže nic světoborného, je to ale plně fční. V první části zadáte hodnoty a pod čerchovanou čarou vám vylezou výsledky. Zadané hodnoty se okamžitě přepočítávají, tak jak je u excelu zvykem. Pokud se zadá vzdálenost lcd-fresnel 0, emuluje se tím sendvičové uspořádání (výbojka -> fresnel -> lcd -> fresnel -> objektiv). Všechny hodnoty jsou velmi přesné, přesto doporučuji počítat s rezervou hlavně u velikosti zrcadla, za něco ho přecijenom uchytit musíte. Pokud vám vyjde zlaté číslo (součet vzdáleností) větší než je vzdálenost předlohy a objektivu (např z programu Bildberechnungstool), nelze takto malé zrcadlo použít - obraz by se na zrcadlo nevešel. Je třeba mít dostatečnou rezervu pro ostření.
Při ručním přepočítávání si je třeba uvědomit několik skutečností:
  1. Zrcadlo se pod úhlem 45° promítne do roviny fresnelu, je ale vhodné připočítat přesah, který vzníká tím, že paprsky z fresnelu vycházejí pod ůhlem a jsou mimo promítnutí.
  2. Prostor odrazu světla na zrcadle má tvar lichoběžníku (je-li promítaný obraz obdélník).
  3. Střed promítaného obrazu není ve středu rovnoběžníku, ale u paty výšky přepony - zrcadla.
  4. Objektiv může kolidovat s paprsky dopadajícími na zrcadlo.
Výsledky doporučuju přepočítat, aby ste si celou problematiku dostatečně uvědomili. Rozhodně se neobejdete bez nákresů na papíře. Soubor sem doplnil o výpočet protáhnutí fresnelky.
Pokud by měl kdokoli nějaké dotazy nebo připomínky, využijte prosím jeden z kontaktů v CV.
>>>download utilitky
webmaster