Chci objednat

24.7 2014
1/ Vyberte si reprosoustavy nebo komponenty. S volbou vám rádi poradíme.

2/ Rozhodněte dýhu nebo klavírní lak dle fotek u jednotlivých reprosoustav VMAudio nebo v katalogu. Komponenty CustomWorks a SPaudio dodáváme pouze v daném provedení dle fotek.

3/ Vytvořte a odešlete objednávku obsahující vaše jméno, adresu, e-mail, telefon a objednávané zboží. Nejlépe využijte níže uvedeného formuláře.

Objednávku můžete vyřídit nejlépe pomocí níže uvedeného formuláře nebo e-mailem, telefonicky, osobně (Praha - Horní Počernice). Budete zpětně kontaktováni e-mailem s potvrzením ceny (uvedené zde na webu platí) a přibližného termínu dodání.

Pro potvrzení objednání stavebnic reprosoustav vyžaduji plnou platbu předem. Pro objednání hotových reprosoustav stačí poloviční záloha předem na níže uvedený účet. Pro váš klid mohu vypsat předfakturu.

Nejčastější objednávky
 • Koupím si dokumentaci, ozvučnice postavím vlastními silami a součástky dokoupím později
 • Objednám kompletní dokumentaci a součástky, abych měl vše pohromadě a začnu stavět vlastní ozvučnice
 • Vyberu si ze vzorníků dýhu a objednám komplet stavebnici s dokumentací, součástkami i ozvučnicemi a vše osadím sám
 • Vyberu si ze vzorníků dýhu nebo klavírní lak a objednám kompletně hotové reprosoustavy se zárukou, které navíc prošly kontrolním měřením frekvenční charakteristiky a impedance

 • Doprava
 • Osobní vyzvednutí zdarma
 • Doprava českou poštou dle hmotnosti zásilky a náročnosti balení (u sloupových repro nelze)
 • Moje auto doprava po předchozí domluvě - týká se zejména celých reprosoustav. Na Slovensko se někdy daří zorganizovat rozvoz hotových reprosoustav nebo stavebnic s ozvučnicemi. Od tří dodávek v oblasti západního nebo střední Slovenska se rozvoz vyplatí finančně s jistotou bezpečného doručení bez škrábance.

 • Ing. Martin Vitvar
  Kalvodova 1227/1
  Horní Počernice - Praha 20
  info@vmaudio.cz
  +420 736 639 663

  bankovní účet ČR: 2000617050/2010 Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, 11000

  EUR účet SVK: 2000617050/8330 - prosím cenu v Kč vydělte kurzem 23,9 Kč/EUR deviza nákup - kurz vždy aktuální

  IBAN: CZ64 2010 0000 0020 0061 7050 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX - please divide the price in CZK currency by course of 23,9 CZK/EUR - it is always up to date

  Objednávkový formulář

  Jméno a příjmení
  Ulice
  Město
  PSČ
  Váš e-mail:
  Telefon:
  Objednávka:

  Obchodní podmínky

  1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vztahy mezi www.vmaudio.cz - Ing. Martinem Vitvarem a VMAudio s.r.o. (dále také uvedeno jako “prodávající”), a jejími zákazníky (dále také uvedeno jako “kupující”) v oblasti prodeje audio techniky.
  Prodávající: prodávajícím se rozumí Ing. Martin Vitvar a VMAudio s.r.o., který je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 88538851 a 05190339. Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  2. Ceny
  Ceny nabízených audio přístrojů naleznete v tabulce technických parametrů u každého produktu pod textem. V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

  3. Objednávání
  Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

  Způsob objednání zboží:
 • telefonicky na čísle +420 736 639 663
 • e-mailem na adrese info@vmaudio.cz
 • výše uvedeným formulářem
 • osobně

 • Kupující uvede prodávajícímu při uzavření objednávky jednou výše zmíněných způsobů objednání následující údaje: Druh a množství objednaného zboží, způsob doručení a platby, jméno a příjmení, adresa (pro účely doručení zboží), telefonní číslo.

  4. Odstoupení od smlouvy
  V souladu se zákonem č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:
  § Odeslat e-mail na adresu info@vmaudio.cz s následujícím textem: “Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………“.
  § Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, případně přiložené baterie atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky). Neposílejte zboží na dobírku – takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.
  § Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
  § Dovolujeme si informovat kupující (ze zahraničí), že v případě odstoupení od smlouvy jim mohou být, účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).

  5. Platební podmínky
  § Platba v hotovosti je možná pouze při předem dohodnutém osobním převzetí zboží. Bezhotovostní platba předem na účet v České republice je možná. Samotný bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 – 3 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
  § Platba při doručení zboží formou dobírky je možná (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem, tedy zaměstnanec České Pošty, s.p.).
  Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

  6. Dodací podmínky
  Osobní odběr:
  Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na předem smluveném místě, které je domluveno mezi prodávající a kupujícím. Konkrétní dohoda na místě a čase předání může být provedena skrze email info@vmaudio.cz nebo na telefonním čísle +420 736 639 663

  Zaslání prostřednictvím České pošty, s. p.:
  Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den objednávky, případně první následující pracovní den.
  Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, obdrží od České pošty, s. p., oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.
  Pokud dojde k poškození zboží během přepravy, poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České pošty, s. p. Budete potřebovat kompletní balení zásilky, nákupní doklad od zboží a občanský průkaz. Pracovník České pošty, s. p., s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Poté neprodleně oznamte podrobnosti na e-mailovou adresu info@vmaudio.cz (přiložte kopii zápisu a uplatnění od České pošty, s. p., uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a také kontakt přímo na Vás). Náš pracovník Vás bude do 24 hodin informovat o dalším postupu.

  Na zboží, které není skladem, doporučujeme informovat se na e-mailové adrese info@vmaudio.cz nebo na telefonním čísle +420 736 639 663.

  Dodání do zahraničí (jiného než Slovenská republika) záleží na konkrétní domluvě s prodávajícím. Zájemce kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adresu info@vmaudio.cz.

  7. Záruční podmínky
  Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

  8. Závěrečná ustanovení
  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. ledna 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.vmaudio.cz. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., jakož i předpisy souvisejícími.


  Reklamační řád

  1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů.
  Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen “zboží”), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen “reklamace”). Prodávajícím je Ing. Martin Vitvar, se sídlem Kalvodova 1227/1, 193 00 Praha 20; IČ 88538851 nebo VMAudio s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00 IČ: 05190339. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.
  2. Rozpor s kupní smlouvou.
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  3. Záruční podmínky
  V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Na produkty VMAudio je záruční lhůta 24 měsíců. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruku nelze uplatnit v následujících případech: Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla. Vada vznikla nevhodným používáním zboží. Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce. Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. Zboží bylo poškozeno živly.
  4. Práva plynoucí ze záruky
  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
  Spotřebitel při uplatnění záruky má:
  Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  5. Vyřízení reklamace
  Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího. Místem uplatnění reklamace je Ing. Martin Vitvar, Kalvodova 1227/1, 193 00 Praha 20. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně, doporučujeme, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky. Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly. Pracovníci po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží. Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 30 Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.
  webmaster